30 December 2012

aurum_nostrum: (Default)
Tempus fugit, aeternitas manet. - Час минає, вічність лишається незмінною.
Латинська мудрість

Отже, що ж таке час? Коли ніхто не питає мене про це, я знаю, але як тільки йдеться про пояснення, я вже не знаю.
Блаженний Августин