aurum_nostrum: (Default)
[personal profile] aurum_nostrum
Мудрі перетворюють роки в місяці, місяці в тижні, а тижні – у дні.

Парацельс